KontaktJasmin Kovic
gledališka in operna režiserka
Valerišče 16
3070 Števerjan (San Floriano del Collio), GO-Italija
P. I. 01196360315
C. F. KVCJMN87L65E098U
+39 3409201599
kovic.jasmin@gmail.com
jasminkovic.com